Tăng tốc Firefox gấp 3 lần

Đầu tiên, bạn gõ lệnh about:config lên thanh địa chỉ trình duyệt Firefox và nhấn Enter. Sau đó, cuộn con chuột xuống dưới và tìm đến các thành phần sau đây và thay đổi lại thiết lập của nó

tang toc firefox

 

Cách tăng tốc firefox.

1. Gõ about:config trong thanh địa chỉ rồi Enter.

2. Trong thanh Filter gõ network.http.pipelining. Click đúp vào dòng đó và chọn giá trị true.

3. Gõ network.http.pipelining.maxrequests. Click đúp vào dòng đó và sửa giá trị thành 8.

4. Gõ network.http.proxy.pipelining. Click đúp vào dòng đó và chọn giá trị true.

5. Gõ network.dns.disableIPv6. Click đúp vào dòng đó và chọn giá trị true.

6. CONTENT INTERRUPT PARSING
Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổabout:config , chọn NewBoolean trong pop-up menu. Rồi:

– Gõ content.interrupt.parsing và OK

– Lập giá trị true và OK. 7. Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổ about:config , chọn NewIntegertrong pop-up menu.

– Gõ content.max.tokenizing.time , rồi OK.

– Nhập giá trị 2250000, và OK.

8. CONTENT NOTIFY INTERVAL
Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổabout:config , chọn NewInteger trong pop-up menu.

– Gõ content.notify.interval rồi OK.

– Nhập giá trị 750000 và OK.

9. CONTENT NOTIFY ONTIMER
– Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổabout:config , chọn NewBoolean trong pop-up menu.

– Gõ content.notify.ontimer, rồi OK.

– Chọn giá trị true và OK.

10. Notify Backoffcount

Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổabout:config window, chọn NewInteger trong pop-up menu.

– Nhập content.notify.backoffcount rồi OK.

– Nhập giá trị và OK.

11. CONTENT SWITCH THRESHOLD
Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổabout:config window, chọn NewInteger trong pop-up menu.

– Nhập content.switch.threshold và OK.

– Nhập giá trị 750000 rồi OK.

12. NGLAYOUT INITIALPAINT DELAY
Click chuột phải (Mac OS: ctrl-click) trong cửa sổabout:config window, chọn NewInteger trong pop-up menu.

– Nhập nglayout.initialpaint.delay rồi OK.

– Nhập giá trị (không)và OK.

One Response

  1. Ban Luon 6 years ago

Add Comment