Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản mới nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.8) đáp ứng với những nội dung chính như sau:

iTaxviewer mới nhất
1.     Hỗ trợ đọc chứng thư số của doanh nghiệp được cấp phát theo chứng thư số mới của Công ty cổ phần BKAV:
        Ngày 17/3/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho Bkav số 57/GP-BTTTT, có giá trị đến hết ngày 18/3/2025. Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng iTaxviewer để hỗ trợ đọc và xác minh các chứng thư số của doanh nghiệp nêu trên.
2.     Hỗ trợ đọc thông báo định dạng XML cho trường hợp thay đổi mật khẩu của Người nộp thuế.
3.     Hỗ trợ đọc thông báo xác nhận trạng thái giao dịch NTĐT định dạng XML (mẫu số 05/TB-NHTM).
4.     Nâng cấp hỗ trợ khắc phục lỗi đọc thông tin trường ghi chú trên tờ khai báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC).
   Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./
Theo Thuế Việt Nam
Tags:

Add Comment